Развитие на изобразителните способности на детето от предучилищна възраст чрез произведения на възрожденската и съвременна дърворезбена пластика.


Гюлчев, Николай (1992) Развитие на изобразителните способности на детето от предучилищна възраст чрез произведения на възрожденската и съвременна дърворезбена пластика. Сборник: "Педагогически условия за детско творчество. Велико Търново". 1992.


 Разработката представя проведена експериментална работа, осъществена на базата на следния модел: елементи на интериора – форми на традиционното народно изкуство – съвременен бит.
  Доклад
 художествено развитие, предучилищна възраст, дърворезбена пластика.
 Издадено
  1456
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/