„Един богословски поглед отвъд дилемата клерикализъм-лаицизъм”// Християнство и култура, бр. 81, С., 2013, с. 84-100 (ISSN 1311-9761).


Тутеков, Свилен (2013) „Един богословски поглед отвъд дилемата клерикализъм-лаицизъм”// Християнство и култура, бр. 81, С., 2013, с. 84-100 (ISSN 1311-9761). София


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  14558
 Свилен Тутеков

1. Тутеков, Свилен, „Един богословски поглед отвъд еклесиологичната ди- лема клерикализъм – лаицизъм“, в: Християнство и култура, бр. 4, София, 2013, с. 86-87. Цитирано в: Траjанов, Кирче, ПОГЛЕД КОН ЕКЛИСИОЛОГИJАТА НА ОТЕЦ НИКОЛАJ АФАНАСJЕВ, - Теологикон, т. 3, Велико Търново, Фабер, 2014, с. 243.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/