Трите линии на защита в ефективната система за управление на риска и контрол. В: „Институт на вътрешните одитори“


Цаневска, Венелина (2015) Трите линии на защита в ефективната система за управление на риска и контрол. В: „Институт на вътрешните одитори“ Методология на научните изследвания: Учебни разработки 2015/2, ISSN 1312-5079 DP 01/2015


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  14551
 Венелина Цаневска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/