Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност.


Гюлчев, Николай (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност. Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992.


 Цветът е изразно средство, което детето от предучилищна възраст използва в рисунката според емоционалния си заряд.
  Доклад
 цвят, изобразителна и изразителна функция, предучилищна възраст.
 Издадено
  1455
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/