Класификация и обезценка на кредитните експозиции в банките в светлината на регулаторните изисквания и МСФО 9


Видолова, Мария (2016) Класификация и обезценка на кредитните експозиции в банките в светлината на регулаторните изисквания и МСФО 9


 
  Студия
 
 Под печат
  14548
 Мария Видолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/