Възможности за измерване на пазарния риск в дейността на търговската банка


Видолова, Мария (2016) Възможности за измерване на пазарния риск в дейността на търговската банка


 
  Студия
 
 Под печат
  14547
 Мария Видолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/