Нормативното регулиране на счетоводството. Ретроспективи и перспективи


Калчева, Стефка (2016) Нормативното регулиране на счетоводството. Ретроспективи и перспективи Сборник по проект „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“


 
  Статия
 
 Издадено
  14540
 Стефка Калчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/