Ролята на Институт „Конфуций“ за културния, образователен и икономически обмен между Китай и България, Пленарен доклад, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 25-26 септември 2015 г., ВТ, изд. "Фабер", 283 стр, 11-22 стр., ISBN: 978-619-00-0406-6; COBISS.BG-ID 1276229092; COBISS.BG-ID 1286335204 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова,


Легкоступ, Пламен (2016) Ролята на Институт „Конфуций“ за културния, образователен и икономически обмен между Китай и България, Пленарен доклад, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 25-26 септември 2015 г., ВТ, изд. "Фабер", 283 стр, 11-22 стр., ISBN: 978-619-00-0406-6; COBISS.BG-ID 1276229092; COBISS.BG-ID 1286335204 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, изд. "Фабер", Велико Търново


 Мястото и ролята на Институт „Конфуций“, Велико Търново за културния, образователен и икономически обмен между Китай и България
  Доклад
 Институт „Конфуций“, културен, образователен, икономически обмен, Китай, България
 Издадено
  14539
 Пламен Легкоступ

1. Mandova, Iskra, BULGARIA, "BELT AND ROAD" INITIATIVE AND THE ROLE OF THE CONFUCIUS INSTITUTES, - В: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", изд. Фабер, В.Т. 2017, ISBN:978-619-00-0592-6, стр. 133

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/