Издателски приоритети в последните години на Възраждането. // По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология. – Пловдив, 2014. – с. 68-78. ISBN 9789549546170


Радева, Живка (2014) Издателски приоритети в последните години на Възраждането. // По следите на българската книга : Описи. Находки. Библиология. – Пловдив, 2014. – с. 68-78. ISBN 9789549546170 Пловдив


 Късните възрожденски книги са представени като визия, видова и типова организация на текстовете. Те са с гъвкава, динамично променяща се и многофункционална структура, пригодена към всички нива на българската култура, икономика и търговия. Появата им е следствие от нуждите на обществото, което ги включва реално в комуникационните процеси на Възраждането.
  Статия
 Българско възраждане, книгоиздаване, книгознание, книжовни процеси.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14530
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/