Усъвършенстване на показа в занятието по изобразителни дейности.


Гюлчев, Николай (1990) Усъвършенстване на показа в занятието по изобразителни дейности. Сборник: "Развиващи функции на учебния процес в детската градина". Велико Търново, 1992.


 Представен е похват с възможности за демонстриране на композиционното изграждане на изобразителната творба.
  Доклад
 демонстрация, композиция, изобразителна дейност.
 Издадено
  1453
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/