Biblioteka jako galleria – od wewnątrz. Zdziejòw Biblioteki Narodowej im. Petko Sławejkowa w Wielkim Tyrnowie. // Bibliotekarz Podlaski : Ogòlnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze I bibliologiczne, [2013], № 1 (ХХVІ), с. 69-78. ISSN 1640-7806


Радева, Живка (2013) Biblioteka jako galleria – od wewnątrz. Zdziejòw Biblioteki Narodowej im. Petko Sławejkowa w Wielkim Tyrnowie. // Bibliotekarz Podlaski : Ogòlnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze I bibliologiczne, [2013], № 1 (ХХVІ), с. 69-78. ISSN 1640-7806 Бялисток, Полша


 Статията представя една от големите български библиотеки, а именно Народна библиотека „Петко Р. Славейков“, Велико Търново в необичайна светлина – като пазител и популяризатор на изкуство. Библиотечната художествена колекция предоставя институционален престиж и осигурява на читателите ежедневна среща с образци на българската живопис, графика и скулптура. Има и информационен статус – дава възможност за краеведски проучвания, показва етапи от развитието на Велико Търново и Великотърновския край, характеризира градската архитектурна среда, живота, творческите търсения, творческото мислене и чувствителност.
  Статия
 Велико Търново, Народна библиотека „Петко Р. Славейков", изобразително изкуство, художествена колекция.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14527
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/