Информационните текстове в сборника през Възраждането – отговор на новото мислене и задачите на времето. // Издател, 2012, № 1-2, с. 2-8. ISSN 1310-4624.


Радева, Живка (2012) Информационните текстове в сборника през Възраждането – отговор на новото мислене и задачите на времето. // Издател, 2012, № 1-2, с. 2-8. ISSN 1310-4624. Велико Търново


 Статията разглежда справочния апарат на възрожденския сборник, който е изненадващо богат и играе важна роля за рецепцията на изданията. Анализирани са два типа текстове с информационно и справочно съдържание: такива, които имат отношение към съдържанието на книжното тяло; и други, които подпомагат просветните, професионалните и житейските изяви на модерния човек от XIX век.
  Статия
 Българско възраждане, книгоиздаване, книгознание, сборници.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14520
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/