Интензивно овладяване на изразните средства на детската рисунка от студентите


Гюлчев, Николай (1989) Интензивно овладяване на изразните средства на детската рисунка от студентите Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”. 1989


 /В съавторство с доц. Пл. Легкоступ/. Подготовката на детски учители е свързана с търсене на действени пътища за оптимизиране на учебния процес.
  
 детски учител, семинарно занятие.
 
  1452
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/