Наръчник за студентите - социални педагози за работа по проект "Междуинституционално взаимодействие за интеграция на деца - имигранти" (в съавторство)


Здравкова, Боряна (2013) Наръчник за студентите - социални педагози за работа по проект "Междуинституционално взаимодействие за интеграция на деца - имигранти" (в съавторство) София: Е Принт, 98 с. ISBN 978-619-90102-6-6, COBISS.BG-ID 1266823140


 Наръчникът е предназначен за студенти - социални педагози, участващи в научноизследователски проект, реализиран от екип преподаватели от Педагогическия факултет във ВТУ.
  Учебник / Учебно помагало
 деца-имигранти, интеграция, социална работа
 Издадено
  14510
 Боряна Здравкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/