Интензивно усъвършенстване на изобразителните изразни средства в детската рисунка чрез произведенията на живописта


Гюлчев, Николай (1989) Интензивно усъвършенстване на изобразителните изразни средства в детската рисунка чрез произведенията на живописта Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”. 1989


 В разработката се разглежда проблемът, как, чрез възприемане и анализ на живописни произведения се интензифицира образователно-възпитателния процес и се усъвършенства самостоятелната изобразителна дейност на децата.
  Доклад
 възприемане, живописни произведения, обогатяване на изобразителни изразни средства.
 Издадено
  1451
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/