Сборникът през Възраждането : Към проблема за видовата характеристика на възрожденските книги. – В. Търново : Народна библиотека «П. Р. Славейков», 2012. – 311 с. ISBN 978-954-92946-2-0.


Радева, Живка (2012) Сборникът през Възраждането : Към проблема за видовата характеристика на възрожденските книги. – В. Търново : Народна библиотека «П. Р. Славейков», 2012. – 311 с. ISBN 978-954-92946-2-0. Велико Търново


 Монографията проследява утвърждаването на политекстовата книжна структура, принципите на конструиране и типологията на сборното книжно тяло през ХІХ век. Водещо е разбирането, че сборниците са фундамент в националната издателска програма, че наблюденията, характеристиките, коментарите, свързани с тях, уплътняват представата за книжовната ситуация през Възраждането.
  Монография
 Българско възраждане, книгоиздаване, книгознание, сборници.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14507
 Живка Радева

1. Иванова, Калина. 125 години Народна библиотека „Петко Рачев Славейков” : Библиография. – В. Търново, 2015, с. 24.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/