Forced Oscillations and Harmonic Balance Method in Systems for Control with Delay


Цветков, Димитър (1995) Forced Oscillations and Harmonic Balance Method in Systems for Control with Delay Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1994-95, Year XXV No3.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  14503
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/