"Аз се връщам...": Д. Габе


Гълъбова-Маринова, Мила (2003) "Аз се връщам...": Д. Габе Предучилищно възпитание/10, с. 36-39


 Преоткрива се опозицията между детското възприемане и света на възрастните. Сред първите, които заговарят от името на детето, е Д. Габе.
  Статия
 поетическа реч, детско естетическо възприятие, приносът на Д. Габе
 Издадено
  14500
 Мила Гълъбова-Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/