Приказният свят на А. Каралийчев и Св. Минков


Гълъбова-Маринова, Мила (2002) Приказният свят на А. Каралийчев и Св. Минков Предучилищно възпитание/8, с. 61-64


 Паралели между приказното творчество на А. Каралийчев и Св. Минков
  Статия
 поетичното като основна черта на модерния Артист
 Издадено
  14498
 Мила Гълъбова-Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/