Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго).


Петров, Галин (2006) Развитие религиозного туризма в Испании (на примере Пути Сантьяго). Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2006, с. 207-212.


 
  Доклад
 
 Издадено
  14496
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/