Авторско свидетелство, Русия - 3361 oт 18.01.1977 (колектив)


Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Русия - 3361 oт 18.01.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1978, 24.


 
  
 
 
  1449
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/