Авторско свидетелство, Русия -1012316 от 15.04.1983.(колектив)


Тодоров, Георги (1983) Авторско свидетелство, Русия -1012316 от 15.04.1983.(колектив)


 
  
 
 
  1447
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/