PRINTED BG – Вижте, преди да прочетете и чуете!


Василев, Сава (2015) PRINTED BG – Вижте, преди да прочетете и чуете! Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 417-418.


 Текстът представя авангарден проект на редки и ценни печатни издания, на живописни платна и творби върху ръчно изработена хартия - като диалог между изкуствата в съвременната артсреда.
  Статия
 книга, постер, библиофил, плакат


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities
Humanities Theory of Arts

 Издадено
  14469
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/