Art & POSITIVITY


Василев, Сава (2015) Art & POSITIVITY Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 397-398.


 Статията представя артистичен проект, свързан с авангардното изобразително изкуство в диалог с другите изкуство и неговото битуване в българското артпространство
  Статия
 авангардно, живопис, експозиция


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities
Humanities Theory of Arts

 Издадено
  14468
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/