Българска литературна класика. Анализи и интерпретации. В. Търново: Слово, 2002, 286 с. ISBN 954 439 714-0 COBISS.BG-ID 1039691492


Василев, Сава (2002) Българска литературна класика. Анализи и интерпретации. В. Търново: Слово, 2002, 286 с. ISBN 954 439 714-0 COBISS.BG-ID 1039691492 В. Търново : Слово, 2002. – 288 с.


 Съдържа: Кратко предисловие, с. 5-8; В бездната на Ботевата самота, с. 9-24; Одическото лоно на Вазовата природа. Фрагменти към „биографията“ на литературния пейзаж, с. 25-40; Преображенията на словото. Пенчо Славейков. „Баща ми в мен“, с. 41-53; „Олаф ван Гелдерн“. „Направа“ и употреба на една литературна мистификация, с. 54-64; Открихме Америка! Алеко Константинов. „До Чикаго и назад“, с. 65-76; Българският символизъм – още един щрих към портрета му, с. 77-85; Елегия за спомена. За поетическите видения на най-светло смирение (Димчо Дебелянов), с. 86-100; Дворецът на предвечните желания. „Легенда за разблудната царкиня“, с. 101-109; „Зимни вечери“ на Христо Смирненски или изкуството да живееш умирайки, с. 110-127; Хронотоп и повествовател в „Гробът го вика“ от Ангел Каралийчев, с. 128-140; Молебен за нищия. Повестта „Земя“ на Ели Пелин като социална и нравствено-психологическа драма, с. 141-154; Облажаване на съзвучията. Йордан Йовков. „Песента на колелетата“, с. 155-174; „Андрешко“ и „По жицата“ – диалог на две поетики, с. 175-189; Смъртта на ангела. Рачо Стоянов. „Майстори“, с. 190-208; „Големанов“, или Възкресенията на Бай Ганя, с. 209-219; Ловните експедиции на героя в анималистичната проза на Емилиян Станев. „Смъртта на една птица“, с. 220-232; Утопиите – уранични пътешествия и социални пожелавания в творчеството на Никола Вапцаров, с. 233-246; Безмоторни песни. Никола Вапцаров. „Борбата е безмилостно жестока“, с. 247-261; Романът и неговата сянка. Димитър Димов. „Тютюн“, с. 262-279; Библиография, с. 281-286.
  Книга
 Ботев, Вазов, П.П.Славейков, Ал.Константинов, Д. Дебелянов, символизъм, Дебелянов, Ел. ПЕлин, Й. Йовков, Р. Стоянов, Ст. Л. Даскалов, Н. Вапцаров, Ем. Станев, Д. Димов и др.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  14460
 Сава Василев

1. Антония Велков-Гайдаржиева. Сава Василев, “Българска литературна класика” (анализи и интерпретации), изд. “Слово”, В. Търново, 2002. // Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), № 4 (“Г”), 2003, с. 271-272.

2. Антония Велков-Гайдаржиева. Сава Василев, “Българска литературна класика” (анализи и интерпретации), изд. “Слово”, В. Търново, 2002. // Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), № 4 (“Г”), 2003, с. 271-272.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/