Литературна класика. 13 интерпретации. В. Търново: Слово, 1999, 221 с. ISBN 954 439 549-0 COBISS.BG-ID 1034003172


Василев, Сава (1999) Литературна класика. 13 интерпретации. В. Търново: Слово, 1999, 221 с. ISBN 954 439 549-0 COBISS.BG-ID 1034003172 В. Търново : Слово, 1999. – 221 с.


 Съдържа статии върху класически творби в българската литература, анализи и интерпретации, посветени на творчеството на Хр. Ботев, Ив. Вазов, П.П.Славейков, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, А. Каралийчев, Й. Йовков, Р. Стоянов, Ст. Л. Костов, Ем. Станев, Н. Вапцаров, Д. Димов
  Книга
 анализ, интерпретация, критически идеи, диалог


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  14457
 Сава Василев

1. Рец.: Иван Станков. Сава Василев. Литературна класика : 13 интерпретации [Преглед]. // Света гора. Алманах за литература и изкуство, 1999, № 2 (“Б”), с. 206-207.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/