Авторско свидетелство, Русия - 52454 от 19.07.1978 (колектив)


Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 52454 от 19.07.1978 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 28.


 
  
 
 
  1445
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/