От градината към дизайна (Художникът Едо Циротин)


Василев, Сава (2015) От градината към дизайна (Художникът Едо Циротин) Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 174-178.


 Представя се художникът, майсторът на графичен дизайн Едмонд Спасов - фон Циротив (Едо Циротин) с неговото творчество в Австрия и като художник на сп. Тема.
  Статия
 художник, дизайн, сп. Тема, Австрия,


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities
Humanities Theory of Arts

 Издадено
  14449
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/