За смъртта на една птица и на едно стихотворение


Василев, Сава (2015) За смъртта на една птица и на едно стихотворение КИЛ (Варна), № 2, март 2015, с. 7, 9, 10; Също и в: Поетите. Времената. Традициите. Петър Алипиев : Изследвания, материали, спомени. – В. Търново, 2007, с. 77-87.


 Критическо есе-разказ, в което се сюжетират критически визии за поезията на Петър Алипиев в контекста на личните преживявания на автора и на стиловата специфика на поета от Варна
  
 природа, лирическо, птица, смърт


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  14446
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/