Елегия за последното време


Василев, Сава (2015) Елегия за последното време Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 5-12.


 Разглежда политиката на изданието, актуални проблеми от литературния и културния живот, полемизира и защитава позиции на автора и редакционната политика.
  Статия
 литература, култура, музика, кино


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  14445
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/