Авторско свидетелство, Русия - 758233 от 10.06.1978(колектив)


Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 758233 от 10.06.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 31


 
  
 
 
  1443
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/