Авторско свидетелство, Русия -698038 от 07 06.1978(колектив)


Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия -698038 от 07 06.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1979, 42


 
  
 
 
  1442
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/