Концепт „Европа” в болгарской культуре ХХ века. – Комплексне дослідження духовної культури cлов’ян. Національна Академія Наук. Київ, 2004, с. 70 - 74. ISBN 966-02-3280-2


Русева, Виолета (2004) Концепт „Европа” в болгарской культуре ХХ века. – Комплексне дослідження духовної культури cлов’ян. Національна Академія Наук. Київ, 2004, с. 70 - 74. ISBN 966-02-3280-2


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14410
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/