„Албена”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2003, с. 245 - 250. ISBN 954 439 771-X


Русева, Виолета (2003) „Албена”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2003, с. 245 - 250. ISBN 954 439 771-X


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14409
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/