Кореспонденцията на П. Тодоров и О. Кобилянска – универсалността на модерната душа. – Слов’янский збiрник. Випуск Х. Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 2003, с. 275 - 278. ISBN 966-318-097-8


Русева, Виолета (2003) Кореспонденцията на П. Тодоров и О. Кобилянска – универсалността на модерната душа. – Слов’янский збiрник. Випуск Х. Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 2003, с. 275 - 278. ISBN 966-318-097-8


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14407
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/