Конструираната идентичност. – В: Памет и дълг. Сборник в чест на Ив. Радев. Ред. Е. Налбантова, С. Василев, Ю. Коева (техн. ред). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, с. 261 - 266. ISBN 954-524-345-7; COBISS.BG-ID 1039809508 Също в: Краят на модерността? Култура и критика, част III LiterNet, Варна, 2003, с. 111-117. ISBN 954-304-024-9


Русева, Виолета (2003) Конструираната идентичност. – В: Памет и дълг. Сборник в чест на Ив. Радев. Ред. Е. Налбантова, С. Василев, Ю. Коева (техн. ред). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, с. 261 - 266. ISBN 954-524-345-7; COBISS.BG-ID 1039809508 Също в: Краят на модерността? Култура и критика, част III LiterNet, Варна, 2003, с. 111-117. ISBN 954-304-024-9


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14405
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/