Рец. на: Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866 – 971. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa, 2015, ss. 3858704075055


Иванов, Ивелин (2016) Рец. на: Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866 – 971. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa, 2015, ss. 3858704075055 – Епохи, 2016, т. 24, бр. 2, с. 310–311. Print ISSN 2534-8418. COBISS.BG-ID - 1120927204


 
  Рецензия
 Средновековна България, Първо българско царство, полска медиевистика
 Издадено
  14398
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/