Рецензия на: Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866 – 971. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa, 2015. – Епохи. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2016, T. 24, бр. 2, с. 310–311. Print ISSN 2534-8418. COBISS.BG-ID - 1120927204


Иванов, Ивелин (2016) Рецензия на: Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866 – 971. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa, 2015. – Епохи. – Велико Търново : УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2016, T. 24, бр. 2, с. 310–311. Print ISSN 2534-8418. COBISS.BG-ID - 1120927204 Велико Търново


 
  Рецензия
 Средновековна България, Първо българско царство, полска медиевистика
 Издадено
  14398
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/