Гардеробът на експресионистичната дама. – В: Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция (Арбанаси, 2000). Велико Търново: Фабер, 2001, с. 71 - 74. ISBN 954-775-014-3


Русева, Виолета (2001) Гардеробът на експресионистичната дама. – В: Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция (Арбанаси, 2000). Велико Търново: Фабер, 2001, с. 71 - 74. ISBN 954-775-014-3


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14397
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/