Етнокултурни емблеми и постнационален синдром. – Сб. Прагът на времето. Плевен: Леге артис, 2001, с. 23 - 29. ISBN 954-9933-12-1


Русева, Виолета (2001) Етнокултурни емблеми и постнационален синдром. – Сб. Прагът на времето. Плевен: Леге артис, 2001, с. 23 - 29. ISBN 954-9933-12-1


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14396
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/