Религия и културни идентификации на модерността. – В: Следите на свещената книга в българската литература. Ред. Ив. Радев (гл. ред.), В. Русева, Т. Моллов, Ю. Коева (техн. ред.). Нац. институт „Нова българска литература”. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 239 – 243. ISBN 954-9541-94-0; COBISS.BG-ID 1037284580


Русева, Виолета (2001) Религия и културни идентификации на модерността. – В: Следите на свещената книга в българската литература. Ред. Ив. Радев (гл. ред.), В. Русева, Т. Моллов, Ю. Коева (техн. ред.). Нац. институт „Нова българска литература”. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 239 – 243. ISBN 954-9541-94-0; COBISS.BG-ID 1037284580


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14395
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/