Институцията „Мисъл”. – Сп. Критика, 2001, год. 2, кн. 1, с. 3 – 14


Русева, Виолета (2001) Институцията „Мисъл”. – Сп. Критика, 2001, год. 2, кн. 1, с. 3 – 14


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14394
 Виолета Русева

1. Ефтимов, Й. Божествената математика. С., Просвета, 2012, с. 114. ISBN 978-954-01-2699-9; COBISS.BG-ID 1247822052

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/