Литература за ХI клас на средното общообразователно училище. Задължителна подготовка. Съавт. С. Янев, Р. Радев, София: Прозорец, Труд, Просвета, 2001. ISBN 954-733-219-8; ISBN 954-528-266-5; ISBN 954-01-1141-2; COBISS.BG-ID 1037824484


Русева, Виолета (2001) Литература за ХI клас на средното общообразователно училище. Задължителна подготовка. Съавт. С. Янев, Р. Радев, София: Прозорец, Труд, Просвета, 2001. ISBN 954-733-219-8; ISBN 954-528-266-5; ISBN 954-01-1141-2; COBISS.BG-ID 1037824484


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14393
 Виолета Русева

1. Велкова-Гайдаржиева, Ант. Васил Пундев и българската литература. УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2006, с. 303. ISBN-10: 954-524-541-7; ISBN-13: 978-954-524-541-1; COBISS.BG-ID 1243658468

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/