Генеалогия на българската модерност. Яворов. Велико Търново: Абагар, 2001 (135 стр.). ISBN 954-427-448-0; COBISS.BG-ID 1037485796


Русева, Виолета (2001) Генеалогия на българската модерност. Яворов. Велико Търново: Абагар, 2001 (135 стр.). ISBN 954-427-448-0; COBISS.BG-ID 1037485796


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14392
 Виолета Русева

2. Радева, Ж. П.К.Яворов. Библиография 1998-2008. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Съст. Д. Михайлов. Велико Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 353, 354, 357, 358, 360, 364, 376. IBSN 978-954-9489-65-1 2

1. Дойнов, Пл. Литература 2001: година за преговаряне. – В. Литературен вестник, 12-18 юни 2002, с. 11.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/