Българският символизъм – феномен на духа и езика. – Предговор към Български символизъм. Ред. Ив. Радев. Велико Търново: Слово, 2000, с. 5 - 27. ISBN 954 439 647-0; COBISS.BG-ID 1036134628


Русева, Виолета (2000) Българският символизъм – феномен на духа и езика. – Предговор към Български символизъм. Ред. Ив. Радев. Велико Търново: Слово, 2000, с. 5 - 27. ISBN 954 439 647-0; COBISS.BG-ID 1036134628


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14391
 Виолета Русева

1. Велкова-Гайдаржиева, А. Списание „Художник” и литературата. В. Търново: Веста, 2011, с. 32. ISBN 978-954-543-037-4; COBISS.BG-ID 1246586852

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/