Български символизъм. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Ред. Ив. Радев. Велико Търново: Слово, 2000 (335 стр.). ISBN 954 439 647-0; COBISS.BG-ID 1036134628


Русева, Виолета (2000) Български символизъм. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Ред. Ив. Радев. Велико Търново: Слово, 2000 (335 стр.). ISBN 954 439 647-0; COBISS.BG-ID 1036134628


 
  Книга
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14390
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/