Авторско свидетелство, Русия - 742446 от 24.03.1978(колектив)


Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 742446 от 24.03.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 23


 
  
 
 
  1439
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/