Сексуалност – смисъл – език в поезията на Яворов. – В: Литературата – зони на ерогенност. Втора национална литературна конференция (Арбанаси, 1999). УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 93 - 98. ISBN 954-524-234-5


Русева, Виолета (2000) Сексуалност – смисъл – език в поезията на Яворов. – В: Литературата – зони на ерогенност. Втора национална литературна конференция (Арбанаси, 1999). УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 93 - 98. ISBN 954-524-234-5


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14389
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/