За генеалогията на един сюжет у Яворов. – В: Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 205 - 212. ISBN 954-524-229-9


Русева, Виолета (2000) За генеалогията на един сюжет у Яворов. – В: Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 205 - 212. ISBN 954-524-229-9


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14387
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/