Генеалогия на българската модерност – един възможен проект. – В: Филологически сборник. В памет на проф. Г. Димов. Ред. Н. Даскалов, Ив. Станков, Д. Михайлов. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 186 - 190. ISBN 954-524-224-8


Русева, Виолета (2000) Генеалогия на българската модерност – един възможен проект. – В: Филологически сборник. В памет на проф. Г. Димов. Ред. Н. Даскалов, Ив. Станков, Д. Михайлов. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2000, с. 186 - 190. ISBN 954-524-224-8


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14386
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/