Словото като обект на историческата поетика. – Слов’янский збiрник. Випуск VI. Одеський державний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 1999, с. 176 - 181. ISBN 966-549-361-2


Русева, Виолета (1999) Словото като обект на историческата поетика. – Слов’янский збiрник. Випуск VI. Одеський державний унiверситет iм. I. I. Мечникова. Фiлологiчний факультет. Одеса, 1999, с. 176 - 181. ISBN 966-549-361-2


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14384
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/